Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Slavimo 25 godina!

Dear all,
Na današnji dan, pre tačno 25 godina, krenula je Skills priča. Kada sam o svojoj nameri obavestio prijatelje i rodjake, najčešća „motivaciona“ rečenica je glasila: „Izlaziš iz Hyatta, da radiš ŠTA ?!? Pa to i ne postoji...“ Da, tačno, nije ni postojalo, ali ja sam to ipak uradio.
Na vizitkarti mi je pisalo „Trening menadžer“ i u preko 80% slučajeva, tadašnji potencijni klijenti bi me pitali: „A za koji sport?“
Danas smo svedoci da je situacija na tržištu potpuno drugačija. I to je normalno. Razvoj se ne može zaustaviti.
 
25 god copy
Želim u ime Skills tima, kao i u svoje ime, da se svima zahvalim na saradnji u prethodnih 25 godina. Klijentima, saradnicima, trenerima, konusltantima, učesnicima treninga, prijateljima...
Učili ste vi od nas, ali i mi od vas. Hvala vam !

Štampa