Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

"Zapošljavanje dvojnika" ima svoje prednosti, mada ....

Kada birate i zapošljavate nove službenike, nađete li se u situaciji da tragate za ljudima koji su isti kao i vi? One koji imaju slične manire, pojavu, intiligenciju, kulturu? Možda isto obrazovanje, iskustvo ili su čak vašeg pola, nacionalnosti, rase, veroispovesti?

Ukoliko zapošljavanje vršite po tom principu, znajte da niste jedini. Istovremeno, međutim, nalikujete i većini šefova koji i lično i na nivou kompanije zaostaju u poslovanju.

Businessman straightening his tie in reflection pan 19200

Razmotrimo detaljnije ono što nazivamo „zapošljavanjem dvojnika“. Postoji nekoliko vrlo pozitivnih razloga u prilog angažovanja 'klonova'. Nesumnjivo je da znate šta tražite od dobrog kandidata. Poznato vam je šta vašoj kompaniji treba gledano iz ugla znanja, veština, stavova, izgleda i ponašanja.

Šta više, svesni ste toga da ako je neko vaš dvojnik onda sigurno ima potvrđene atribute, korisne i efikasne za vašu kompaniju. Zapošljavate ljude sličnih ličnih i profesionalnih kvaliteta, zanemarujući loše stvari i ističući dobre. Takva politika vodi zadovoljstvu, postignućima i profitabilnosti.

Ukratko, tačno znate šta je potrebno za visoku produktivnost i uspeh. Zbog toga je lako  poverovati, ako tu filozofiju pomerite jedan korak dalje, da što više ljudi sa vama specifičnim setom profesionalnih veština zaposlite, to ćete i vi i kompanija biti uspešniji. Ovi kandidati će imati manje nesuglasica i biće im potrebno manje vremena da se sporazumeju. Komuniciraće bolje i postizati više. Šta više, najverovatnije da će imati i slične interese, želeće više da sarađuju i da rade bilo zajedno, bilo samostalno, u zavisnosti od korporativne kulture koju negujete.

Sa druge strane, zapošljavajući svoje dvojnike, možda ćete propustiti prilike koje se mogu pokazati teškim i problematičnim. Ovo se javlja zbog toga što zarad konfora, možda odbijate ljude koji poseduju veštine komplementarne ili suprotne vašima, što bi kulturi kompanije dalo šansu da raste i da se širi ili, gledano dugoročnije, doprinelo većoj produktivnosti, inovacijama te stvaranju sredine koja je podsticajna i zahvalna za rad.

Kada se strogo držite uskog određenja profila koji želite da zaposlite, previše 'sličnosti' može dovesti do korporativne 'uniformisanosti'. To praktično znači da će novozaposleni izgledati isto kao i šef, misliti isto, ponašati se isto. Postojanje ovakvog 'zajedništva' rezultuje jednoličnom radnom sredinom, jer niko nije podstrek nikome, niko ne postavlja 'suvišna' pitanja, svi se slažu sa svima, iako bi neslaganje dalo više opcija, perspektiva, mišljenja, gledišta. Neretko, ljudi odbijaju da prihvate dobre ideje zato što su različite, ili još gore, nikada ne daju drugačije mišljenje, zbog toga što bi mogli da se 'istaknu' i time izdvoje iz grupe u kojoj više ne bi bili poželjni.

'Zapošljavanjem dvojnika' možda ćete brže rešiti neki problem ili preduzeti akciju, ali pored takve uniformisanosti, šta mislite da će se dogoditi sa kreativnošću i inovacijama? A šta sa preuzimanjem rizika? Ko će onda biti 'đavolji advokat' i zalagati se za drugačije rezonovanje ili druge ciljeve?

Kao uspešan preduzetnik trebalo bi da izbegavate uniformisanost i konformizam koji ugrožavaju produktivnost, inovativnost i profitabilnost.

Razmislite o tome da budete otvoreniji prema različitostima, ne samo kada su u pitanju pol ili seksualno opredeljenje, već i kad su u pitanju veštine, stavovi, interesi, biografija i iskustva. Cenite to što svaka osoba može sobom doneti jedinstven – da, ponekad potpuno različit – pristup poslu.

Zaposleni koji se međusobno razlikuju mnogo češće i sa uspehom podsticajno deluju jedni na druge. Različitosti teraju ljude da misle, deluju i osećaju stvari na nove i drugačije načine. Inovativnost, produktivnost, moral i zadovoljstvo poslom mogu porasti u atmosferi saradnje i divirgentnosti. Tu su ključne reči 'saradnja' i 'inovativnost'.

Iznošenje drugačijih mišljenja izaziva pojavu novih ideja i rešenja za procese, procedure, proizvode i usluge, međutim, svako pojedinačno još uvek treba da radi u pravcu ostvarenja zajedničkog cilja. Stoga, ako ste preduzetnik i šef, i ako ste voljni da se oprobate u nečem novom kada je zapošljavanje u pitanju, pred vama će se otvoriti mnoge konkurentne prilike. 'Mislite drugačije', kako je rečeno u sloganu za Apple.

Štampa