Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Sjajna kompanija sačinjena od "pravih" ljudi

Šta kompaniju čini sjajnom? Jim Collins, autor knjige „Dobro do Sjajnog“ kaže da sve uspešne kompanije „prvo ubace sve prave ljude u autobus, izbace pogrešne ljude iz autobusa i dodele pravim ljudima odgovarajuća sedišta.

Ljudi nisu vaše najvrednije blago. Pravi ljudi jesu.“ „Pravi“ ljudi su oni pojedinci kolji se uklapaju u rad vaše kompanije i pomažu vam da ostvarite buduće ciljeve.

meeting 2284501 640

Može vam se učiniti da ovo nije tema kojom se trenutno treba baviti, posebno ako ste tek registrovali firmu. Ja vam kažem da je ovo tema koju ne možete da priuštite da ignorišete. Mnogo firmi će se prepoznati u sledećem opisu. Jedna osoba ima odličnu ideju za koju se zainteresuje i prijatelj sa kojim je nekada radio. Onda oni angažuju prijatelja prijatelja, koji je ekspert u traženoj tehnologiji. Šest meseci kasnije, stvari se nisu razvile kako je bilo planirano, svko ima drugačiju ideju u kom smeru kompanija treba da se razvija, početnog entuzijazma je nestalo a san o uspešnom poslovanju, umire laganom smrću.

Pa, ko su „pravi“  ljudi i kako ih ubaciti u vaš autobus?

Postoje tri stvari koje obavezno valja uzeti u obzir kada ubacujete prave ljude u svoj autobus:

  1. Opis posla
  2. Proces intervjuisanja
  3. Struktura tima

Počnimo sa opisom posla

Kako dolazite do opisa poslova? Sa konkurentskog sajta? Monster? Da li ih uopšte imate? Najveći broj firmi na ovo malo obraća pažnju. Tradicionalno, poslovi su definisani kao skup odeređenih veština i iskustva, pa se kod kandidata proverava prisustvo / odsustvo tih veština i iskustva. Ali čak iako kandidat zadovolji ove uslove,  srešćete se sa odlivom radne snage i slabim učinkom. Činjenica je da iako posao zahteva osobu određenih kvalifikacija i sklopa veština, on takođe traži osobu sa određenim predvidivim ponašanjem, talentima, stepenom motivacije i stilom komunikacije. Ove veštine se ne uče u školi. Drugim rečima, sam posao ima svoju ličnost. Da bi obezbedili „prave“ ljude u autobusu, kompanije prvo moraju da pravilno odrede ličnost pojedinačnog posla, pa da potom procene svakog kandidata u odnosu na ukupne zahteve radnog mesta. Tek tada se može postići pravi spoj.

Kada kreirate opise poslova, razmislite prvo o veštinama i iskustvu potrebnom kandidatu danas i u budućnosti a zatim, identifikujte dodatne komponente koje spadaju u kategoriju onih  veština i ponašanja koja se ne uče u školi. Ne zaboravite da je za uspešnog tima potrebna raznovrsnost. Napravite finu ravnotežu detaljista i globalista, doktora nauka i diplomaca, kontrolora i motivatora.

Druga stvar koju treba da uradite kako bi obezbedili prave ljude u svom autobusu je profesionalan proces intervjuisanja.

Kompanije se često stvaraju zbog toga što osnivači imaju novu ideju ili tehnologiju, ali osnivači nužno ne znaju kako da intervjuišu kandidate. Bilo bi to isto kao i očekivati od kuvara da vam kodira kompjuterski softwear. Investirajte u obuku nekog od vaših zaposlenih, ili angažujte profesionalne agencije da vam pomognu pri regrutaciji.

Regrutacija često počiva na bihejviorističkom pristupu intervjuisanju. To je metod postavljanja ne uopštenih pitanja o stavovima ili mišljenjima kandidata, već pitanja o konkretnom ponašanju u konkretnoj situaciji  koju je kandidat doživeo ili doživljava. Odgovori i ponašanje kandidata služe kako bi se predvidelo ponašanje kandidata u  budućnosti. Ne zaboravite da se na današnjem tržištu, kandidati dobro pripremaju za intervjue, pa vam isključivo oslanjanje na vašu intuiciju, neće mnogo pomoći.

Poslednja stvar na koju treba obratiti pažnju je struktura tima – postavljanje pravih ljudi na odgovarajuća sedišta u autobusu

Najveći broj ljudi će se prilagoditi situacijama koje im u potpunosti ne odgovaraju, ali će se takođe 99% vremena  vraćati na uobičajeni način obavljanja stvari (npr. jednom dezorganizovana osoba, uvek dezorganizovana osoba). Ne dodeljujte zaposlenima uloge za koje sigurno znate da ne odgovaraju njihovim ličnostima. Uzmite u obzir sve zaposlene i sva radna mesta pa odredite koja bi uloga za koga bila najbolje rešenje. Nemojte unapređivati izvršioca u menadžera samo zato što je tu i da bi ga sprečili da ode. Unapredite ga u menadžera samo ako poseduje kvalitete uspešnog menadžera. Ovim ćete sigurno zadržati prave zaposlene, održati nivo motivisanosti i poboljšati radni učinak.

Štampa