Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Šest negativnih navika pri slušanju

Sposobnost pažljivog i nepristrasnog slušanja je jedna od najtežih i najcenjenijih veština koju lideri treba da savladaju. Slušanje onoga što imaju da kažu zaposleni je od ključnog značaja za uspostavljanje čvrstih veza i stvaranje poslovne klime koja pogoduje kreativnosti, produktivnosti i kvalitetu. Jednostavno rečeno, ako ne možete dobro da slušate, ne možete dobro ni rukovoditi.

U korenu nečije nesposobnosti da sluša, identifikovano je šest negativnih navika. Upoznajte se sa njima, a zatim pratite soptveno ponašanje da bi ste otkrili situacije u kojima vaše oslanjanje na ove negativne obrasce umanjuje vašu sposobnost uspešnog rukovođenja.

Šest negativnih navika pri slušanju

Folirant
Svi spoljni znaci su tu: klimanje glavom, kontakt očima i povremeno »aha». Medjutim, folirant nije koncentrisan na sagovornika. Misli su mu angažovane na drugom mestu.

Prekidač
Prekidač ne dozvoljava sagovorniku da završi, ne traži pojašnjenje niti više informacija. Jedva čeka da čuje sebe i baš ga je briga za sagovornika.

Intelektualac ili Logičar
Ova osoba uvek pokušava da interpretira ono što sagovornik govori i zbog čega to govori. On procenjuje reči sagovornika i pokušava da ih ubaci u njegovu logičku kutiju. Retko ga interesuje osećanje ili emocija koja je u pozadini poruke.

Veseli kradljivac
Veseli kradljivac koristi reči sagovornika samo kao šlagvort za ono što on želi da ispriča. Kada sagovornik nešto kaže, a istini za volju to bi moglo biti bilo šta, on krade fokus  i prebacuje ga na sopstveno stanovište, mišljenje, priču ili činjenice. Najomiljeniji tekst ovakve osobe je: »To nije ništa, čuj šta se meni dogodilo» ili «Sećam se kad sam ja …»

Kontraš
Ovaj slušalac samo sluša onoliko koliko mu je potrebno da formuliše pobijanje onoga što je rečeno. Njegov cilj je da reči sagovornika iskoristi protiv njega. U najgorem izdanju on je svađalica i hoće da dokaže da niste u pravu. U svakom slučaju takva osoba uvek želi da pokaže sagovorniku suprotan stav.

Savetnik
Ponekad je korisno davati savete; ipak, u drugim slučajevima ovakvo ponašanje ometa proces pažljivog slušanja jer ne dozvoljava sagovorniku da potpuno artikuliše svoja osećanja ili misli; ovakav stav ne pomaže sagovorniku da reši svoje probleme; sprečava otvoreno izražavanje; takođe bi moglo omalovažavati sagovornika time što se za njegov ili njen problem iznalazi brzo rešenje. Dobro plasiran savet je važna karakteristika rukovođenja. Međutim, savet koji se suviše brzo daje i u pogrešno vreme deluje na sagovornika kao hladan tuš.

Štampa