Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Kako da „uzgajate“ odlične radnike

Poznata kao konsultant za razvoj organizacija i coach, Erika Andersen u svojoj knjizi Uzgajanje odličnih radnika: Stvaranje izuzetnih radnika od običnih ljudi, koristi vrtlarstvo kao metaforu za uspešni menadžment. Ona objašnjava zbog čega vredi investirati trud i sredstva u to da se postane sposoban menadžer i u oblasti upravljanja ljudima i kako menadžeri mogu razvijati veštine neophodne za uzgajanje odličnih radnika.

 

planting 865294 640

 

Dakle, kako vi, kao menadžer, negujete svoj vrt? Andersenova nudi sledećih pet strategija:

  1. Zapamtite da ne postoji baštovan koji može postići uspeh za kratko vreme. Ukoliko redovno obrađujete zemlju, vaša bašta će bujati. Ali ako je zanemarujete mesecima ili ako pokušate da je odjedanput dovedete u red, to jednostavno neće ići. Baš kao što je vrtovima potrebno da ih redovno održavate, zaposleni napreduju uz veštu i doslednu, upornu brigu, a bez nje propadaju, tj. suše se. Redovno održavanje je za menadžera od najveće važnosti - od jasnog objašnjavanja zaposlenom koje su njegove dužnosti, do pružanja feedback-a. Zapamtite, čak je i onim radnicima sa najvećim radnim učinkom potrebno održavanje da bi i dalje cvetali.

  2. Pripremite obradivu zemlju tako što ćete slušati. Tajna uspešnog vrtlarstva je u dobro pripremljenoj zemlji. Čak će se i biljke najboljeg kvaliteta osušiti i uvenuti ukoliko im ne obezbedite plodno tlo. Slušanje zaposlenih je za menadžera isto što i pripremanje zemljišta. Slušanje stvara otvoreno, hranljivo okruženje koje pruža mogućnost idejama i ljudima da cvetaju. Nažalost neki ljudi, kad postanu menadžeri, zapostave svoje veštine slušanja; oni misle da oni treba da govore, a zaposleni da slušaju! Međutim, slušanje je najbitnije za uspeh menadžera. Ono vam daje šansu da saznate šta ljudi znaju i šta ne znaju, šta je urađeno, a šta nije urađeno, i gde mogu postojati brige i nerazumevanja. A najvažnije je to što slušanje stvara atmosferu obostranog poštovanja - to je trenutak kad zaposleni puštaju korenje i rastu.

  3. Održavajte pravi mentalni sklop. Upravo kao što uspešan baštovan pristupa vrtu sa poverenjem i brigom, verujući u snagu prirode i u njegovu ili njenu sopstvenu umešnost, tako i dobar menadžer treba da veruje u potencijal koji zaposleni poseduju i da ima želju da im pomogne da uspeju. Ako ne gajite ovakav stav, skoro da je nemoguće da stvorite “baštu” produktivnih, “cvetajućih” zaposlenih.

  4. Nemojte da se plašite potkresivanja. Baštovani potkresuju biljke da bi njihov rast usmerili u odgovarajućem pravcu, kao i da bi dobili više cvetova. Na sličan način menadžeri treba da usmeravaju svoje zaposlene u dobrom pravcu tako što će im obezbediti i pozitivan, i korektivan feedback. Suština je u tome da se pruže primeri koji se fokusiraju na konkretno ponašanje zaposlenog, tako da će on ili ona moći da razumeju vaše komentare i da su u mogućnosti da postupaju u skladu sa tim komentarima.

  5. Ponovo procenite situaciju kada nešto ne funkcioniše kako treba. Neke biljke su napadne i ometaju rast susednih. Druge biljke jednostavno ne napreduju tamo gde ih stavite, uprkos vašem najvećem trudu. Ponekad i najbolji lideri imaju zaposlene koji nemaju uspeha i treba da se premeste na neko drugo radno mesto gde će se bolje uklapati, bilo unutar kompanije ili van nje. Vešti menadžeri svode na minimum mogućnost štete po ostatak tima i organizaciju tako što znaju kad da neguju, postave na drugo radno mesto ili otpuste zaposlene na način koji je pravedan i vredan poštovanja.

Štampa