Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

"Team building" i problem sa "grupama"

timski rad blogKrajem 20. veka, mnoge kompanije su prepoznale “team building” kao važan faktor u obezbeđivanju kvalitetne usluge i opstajanju na tržištu. Međutim, kako smo zakoračili u 21. vek, termin “team building” još uvek, ponekad može da deluje prilično nejasno – ljudi često znaju da im je to potrebno, ali nisu baš sigurni šta je to.

Nastavi sa čitanjem

Štampa

Razvoj tima

athletes 1867185 640

Ovaj spisak obuhvata osnovne aspekte planiranja, postavljanja i održavnaja efektivnog tima za specifične projekte ili zadatke.

Nastavi sa čitanjem

Štampa

Nemojte da delegirate više dužnosti – delegirajte efektnije

delegirajteNa pitanje koju bi promenu mogli da uvedu da bi postali uspešniji rukovodioci, najveći broj direktora je odgovorio: “Treba više da delegiram!”
Opomena ovim osobama je uvek ista: Nemojte da delegirate više. Delegirajte efektnije.

Nastavi sa čitanjem

Štampa

Ideje za diskusiju: Šta čini osnovu dobrog timskog rada?

DiscussionPoput mnogih teorija koje se bave osnovama timskog rada, i one koje su Džon Kacembah (Katzenbach) i Lu Karloni (Carloni) stvorili, prvenstveno služe kao polazna tačka za diskusiju. Svaku od stavki možete da ocenite, prihvatite je ili osporite u vašim uslovima, otvoreno sa članovima tima porazgovarate o različitim mišljenjima i shvatanjima. Cilj vam je da vidite kakva pitanja i ideje će se tokom diskusije pojaviti. Na kraju ćete izvesti zaključke koji se relevantni za vaš tim.

 

 

Nastavi sa čitanjem

Štampa