Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Situacioni Leadership

Daniel Goleman (međunarodno poznat autor, psiholog, žurnalista i korporativni konsultant, najpoznatiji po svojoj knjizi Emocionalna intiligencija i po novijoj Društvena intiligencija) kaže da postoji šest stilova vođstva koji se primenjuju u različitim situacijama i da oni imaju nešto zajedničko: odlikuje ih sposobnost da pokreću ljude u pravom smeru, u posebnim okolnostima. Kada su lideri efikasni, njihov uticaj reflektuje se na celu grupu, tim ili organizaciju.

leader 2206099 640

Goleman ovo naziva 'stvaranjem rezonance', a šest stilova vođstva su:

Vizionarski: Lider inspiriše zaposlene da tragaju za vizijom. Ume da ceni svaki doprinos i da saoseća sa njihovim potrebama. Tako se stvara rezonanca koja traje sve vreme puta ka ostvarenju zajedničkih ciljeva. Ovo je dobar stil vođstva u vreme kada se sprovode radikalne promene i kada se stvara potpuno nova vizija budućnosti.

Koučing: Lider sluša i ohrabruje zaposlena da pronađu svoje jake strane i iskoriste ih u radu.  Rezonanca se stvara izjednačavanjem ličnih i kompanijskih ciljeva. Ovo je dobar stil vođstva kada tim čine sposobni ljudi koji žele da unaprede svoje veštine, bilo u kraćem, bilo u dužem roku.

Zajedništvo: Lider stvara dobru atmosferu pokazivanjem empatije, rešavanjem konflikata i podsticanjem morala. U ovom slučaju, rezonanca se stvara putem harmonije i ohrabrivanjem zaposlenih da rade zajedno.  Ovo je odličan stil vođstva u teškim periodima, kada budućnost izgleda neizvesno ili kada postoje neslaganja, raskoli koje treba prevazići.

Demokratski: Lider se ističe timskm radom, saradljivošću, veštinom slušanja i veštinom uticanja. Rezonanca se stvara uključivanjem zaposlenih u zadatke, tako da steknu osećaj da su cenjeni, i da imaju želju da doprinose. Ovo je dobar stil vođstva kada treba da se postigne posvećenost i maksimalno zalaganje tima.

Izazivački: Lider ima visoke standarde ali malo strpljenja. On traži maksimalno zalaganje, ali su mu empatija i saradnja slabije tačke. Rezonanca se u ovakvim prilikama postiže postavljanjem izazovnih ciljeva. Ovo je dobar način liderstva kada je u centru interesovanja  ostvarenje rezultata, a tim stručan i pun entuzijazma.

Naredbodavni: Lider ima čvrstu kontrolu, daje instrukcije i očekuje da se one bespogovorno izvršavaju. Takvim stilom zatire se svaka inicijativa ili kreativnost. Rezonanca se ovim putem stvara kada postoji preka potreba za jasnim usmeravanjem. Ovaj stil vođstva može biti efikasan u hitnim slučajevima, kada sve mora da se odvija vrlo brzo.

Svaki od ovih stilova ima svoje mesto u zavisnosti of konteksta. Ukoliko Izazivački i/ili Naredbodavni stil dominiraju, ne treba očekivati  da takva poslovna klima  rezultira visokim radnim učinkom. Stilovi kakvi su Zajedništvo i Demokratski, ukoliko se isključivo primenjuju, daju marginalne pozitivne efekte. Kompetentni lideri kreću se u granicama Koučing, Zajedništva i Demokratskog stila no i to je suviše skučen prostor za delovanje kada se teži najboljem. Najsposobniji lideri u stanju su da svoj stil menjaju i prilagođavaju okolnostima, i da ipak zadrže samosvojnost.

Štampa