Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Ključ za rukovođenje

 

Lider, menadžer, poslovođa, šef... Ova zvanja (i druga) opisuju ljude koji su odgovorni za to da se posao obavi tako što će usmeravati druge. Treba zapamtiti da je potrebno da bude uključeno više od jednog radnika da bi se projekat korektno završio. Zato lider mora da bude sposoban da uspešno usmerava svakog pojedinca koji učestvuje u obavljanju posla, kroz njegov ili njen udeo u procesu.

Često je osoba na ovoj rukovodećoj poziciji bila unapređena zbog njegove ili njene vičnosti pri obavljanju zadatka čiji je sad supervisor. Na primer, vešt tesar koji je obavljao kvalitetan posao za klijente i bio potencijal kompanije, jednog dana je postavljen za nadzornika. Sada će on nadgledati tri druga tesara. Ništa posebno, jer on inače radi zajedno sa njima, nameće ritam i odmah preduzima korektivne mere ako neko iz njegove ekipe načini grešku.

Ili, pogledajmo supervizora u knjigovodstvu koji je poznat po pažnji koju obraća na detalje. Ništa nije moglo da mu promakne kao knjigovođi, i sad mu ništa ne može promaći kao supervizoru. Zašto? Zato što pažljivo kontroliše svaki broj koji njegov tim otkuca. On virtuelno kopira njihov rad. On često radi prekovremeno da bi bio siguran da je sve savršeno.

 

key 3348307 640

 


Ovi rukovodioci se često pominju zbog svoje sposobnosti da “realizuju stvari”. Oni usmeravaju svoje zaposlene pod pretpostavkom da u bliskom nadgledanju leži tajna uspeha. Ali šta se dešava kada opet budu unapređeni i kad moraju da nadgledaju nekoliko timova?

Ovakvi rukovodioci pokušavaju da ponove svoje ranije uspehe, ali je jednostavno nemoguće da budu na tri mesta odjednom. Kad obilaze timove, oni opet uskaču da bi pokazali “pravi način na koji to treba da se uradi”. Posao se uspešno obavi i kompanija je srećna. Osoblje, ipak, možda nije.

Osnovni problem je u tome što ovi rukovodioci propuštaju da shvate da više nisu plaćeni da bi obavljali posao. Sada su plaćeni da bi obezbedili da drugi obave posao. Uskakanjem i “pomaganjem”, oni ne uspevaju da primene rukovođenje u praksi. A to donosi nevolje.4 loše stvari koje vam se mogu desiti ukoliko ne pustite ljude sami da rade

• Nizak moral: Većina ljudi želi da dobro obavi posao i jedva čeka priliku da pruži doprinos svojoj kompaniji. Kada šefovi poprave greške svojih podređenih, oni time šalju poruku da njihovi zaposleni nisu sposobni da obave posao. Kada stoje zaposlenima iznad glave i brižljivo prate da li se prave greške, ovi lideri pokazuju da ne veruju svojim zaposlenima. Dalje, ovakvo ponašanje šalje poruku da je zaposleni nekompetentan. Niko ne želi da se tako oseća.

• Nedostatak obuke za zaposlene: Članovi tima ne mogu da podižu stepen svog znanja ili veština ukoliko im njihov supervizor ne pruži mogućnost za usavršavanje. Iako rukovodioci žele da se projekti savršeno obavljaju, oni moraju da nauče da se povuku i da dozvole svom timu da nauči kako da sam rešava probleme.

• Novi rukovodioci ne uspevaju da ispune dužnosti: Strepnja vezana za to kako će njihov tim obaviti posao, može odvratiti pažnju novih rukovodioca od onih zadataka za koje su direktno zaduženi. Mnogi novi na ovakvim radnim mestima, gube dragoceno vreme na to što dva puta proveravaju posao koji je već obavljen, dok pokušavaju da se prihvate sopstvenog zanemarenog posla. Neprestana kombinacija stresa i dugotrajnog rada vode ka iscrpljenosti.

• Nedostatak potencijala rasta: Neki rukovodioci pogrešno veruju da će obezbediti sigurnost posla ako se njihovi zaposleni ne razvijaju. U stvarnosti, situacija je obrnuta. Sve što time postižu je da nanose štetu i kompaniji, i sebi samima.3 načina da se prevaziđu ovi problemi lošeg rukovođenja u vašoj organizaciji

• Jasni, sažeti opisi posla kojima se izbegavaju iznenađenja za vas ili za njih

• Jako rukovođenje od strane onih koji nadgledaju supervizore

• Obuka u upravljanju vremenom, raspoređivanju dužnosti i rentabilnosti za one na rukovodećim položajima.

Danas je tempo promena brz, a posao treba da se odvija glatko da bi bio uspešan. Linijski personal mora da se bavi proizvodnjom. Supervizori moraju da nadgledaju proizvodnju linijskog personala. Više rukovodstvo mora da čini sve što im je u moći i da onim dvema grupama obezbedi odgovarajuću obuku i izvore da bi svoje poslove obavljali sa punim potencijalom.

Dakle, ako ste u svojoj kompaniji najbolji u onom poslu koji nadgledate - dozvolite sebi da u njemu postanete loši. Ako ste zaduženi za jedan tim, vaš cilj je da mu pomognete da postane bolji u onome šta radi, a ne da vi u tome budete bolji od tima.

Štampa