Pet osnovnih aspekata efektivnog liderstva

Mnogo ljudi na liderskim pozicijama ima poteškoća sa razumevanjem šta čini sjajnog lidera. U ovom broju navodimo pet osnovnih aspekata efektivnog lidera. To su: Fokus, Autentičnost, Hrabrost, Empatija i Pravovremenost.

Pet osnovnih aspekata efektivnog liderstva

Fokus
Efektivni lideri ostaju fokusirani na rezultate koje žele da ostvare i ne vezuju se previše za metode koje će im u tome pomoći. Oni taj svoj fokus na rezultate prenose na kompaniju naglašavajući misiju, viziju, vrednosti i strateške ciljeve svoje organizacije i u isto vreme grade kapacitet i spremnost organizacije da ih ostvari. Ovo kreiranje kapaciteta naglašava potrebu za fleksibilnošću, kreativnošću i inovacijom i sprečava starenje i okoštavanje koje nastaje prihvatanjem birokratskih struktura, pravila i procesa.

Autentičnost
Autentični lideri privlače sledbenike, čak i oni za koje smatraju da su hiperaktivni i teški za saradnju. Jednostavno rečeno, njih uvek vide onakve kakvi su ..... i na taj način sledbenici znaju šta mogu da očekuju i da na njih mogu da se oslone, bilo da su „laki“ ili „teški“. Autentičnost liderima obezbeđuje ulaznicu za podršku okoline jer inspirišu i neguju poverenje. Autentičnost je temeljac oko koga su postavljani ostali aspekti liderstva.

Empatija
Efektivni lideri znaju kako da slušaju sa empatijom i prihvataju mišljenja drugih. Čineći ovo, promovišu postizanje saglasnosti i stvaranje čvrstih timova. Oni uče ostale kako da učine isto i na taj način kreiraju kulturu uključenosti i pripadnosti. Teže da budu odlični slušoci koji se nadograđuju na ideje drugih istovremeno ih nagrađujući a ipak ne dozvoljavajući da budu uključeni u dugotrajne i komplikovane polemike. Kada stvaraju organizacije koje uče i u kojima je akcenat stavljen na dijalog i kontinuirani feedback, lideri dobro zanju kada je vreme da preuzmu inicijativu, kada da „bace mamac“ a kada da se povuku, što nas dovodi do poslednjeg aspekta ...

Pravovremenost
Aspekt koji ima sposobnost da od lidera napravi zvezdu  ili da ga upropasti je prepoznati vreme kada je potrebno doneti važne odluke a kada ne. Svi ostali aspekti se mogu posmatrati u službi pravovremenog donošenja kritične odluke. Naravno da je potrebno ostati fokusiran, biti autentičan, hrabar i pun empatije, ali ukoliko promašite vreme za donošenje kritične odluke, svi ostali napori biće anulirani. Sjajni lideri se kreću odgovarajućom brzinom. Oni ne veruju da sve mora ODMAH biti završeno ...  oni znaju kako da postavljaju prioritete i kako da nauče svoj tim da postavlja prioritete. Oni se takođe angažuju tokom procesa obavljanja posla kako bi obezbedili da se radne aktivnosti skladno i na vreme okončaju.

 

Da li je to sve što je potrebno kako bi se postao sjajan lider?


Ovi aspekti liderstva nisu iscrpni. Isto kao kada pomatrate dijamant, ako se udubite i ponovo ga pogledate, otkrićete neke druge kvalitete. Ali svaka osoba koja teži da postane sjajan lider, slobodno može početi sa ovih pet aspekata. A ako se već nalazite u liderskoj ulozi, postavite sebi sledeća pitanja:

1. Koliko sam fokusiran? Koliko svog vremena koristim komunicirajući i inspirišući ljude govoreći im o našoj misiji, viziji i strateškim ciljevima? Koliku posvećenost kreiram u mojoj organizaciji? Koliko sam vezan za principe i metode koji su prevazišli spostvenu korisnost?

2. Da li me vide kao autentičnog? Da li ljudi vide i čuju „pravog“ mene? Da li na poslu nosim masku koju skidam svako veče kada krenem kući?

3. Koliko hrabrosti pokazujem kada se moje vrednosti, vizije i ciljevi dovode u pitanje? Da li branim svoj stav i menjam ga samo onda kada znam da nisam u pravu?

4. Koliko empatije pokazujem? Previše, ni malo? Da li stvaram dovoljno prilika za otvoren i nesmetan dijalog? Da li ikada bivam uvučen u postizanje konsesusa ili stvaranje lažnog konsensusa? Da li postoji klima uključenosti i pripadanja među članovima moje firme i ostalim saradnicima, uključujući klijente?

5. Da li svoje odluke donosim na vreme? Da li prepoznajem vreme za akciju i vreme za mirovanje? Da li svojim zaposlneima postavljam usklađene i pravovremene zahteve?

Postavljanje ovih pitanja na otvoren i iskren način otvoriće nove mogućnosti razvoja vama, vašoj odganizaciji i/ili vašim klijentima ..... pod uslovom da imate hrabrosti da ih postavite. 

Stvaranje i održavanje kulture koja se odlikuje visokim stepenom kvaliteta liderstva zahteva vreme, strpljenje i jasan fokus na nekoliko vitalnih karakteristika koje lideri mogu prirodno razviti. Ako saslušate šta ljudi od vas kao lidera očekuju, i na to pravovremeno odgovorite sa empatijom, napravićete džinovski korak u usavršavanju pet aspekata uspešnog i kvalitetnog liderstva.  

Štampa