Najčešća pitanja 

1. Šta je to in-house obuka?

• In-house, ili interna obuka se organizuje samo za zaposlene jedne kompanije.
• Trening se u potpunosti prilagodjava potrebama, ciljevima i nivou znanja polaznika
• Na treningu se bavimo isključivo problematikom vaše kompanije
• Predstavlja brz i isplativ način razvijanja ključnih veština vaših timova
• Tokom treninga razvija se timski duh kompanije
• Trening se održava tamo gde želite, onda kada to želite

Naša in-house obuka doprinosi stvaranju izuzetno pozitivne atmosfere koja zaista ima snažan uticaj na radne rezultate timova i zaposlenih.

2. Koji broj učesnika je optimalan za obuku?

• Optimalan broj učesnika za obuku je od 8 do 12. Ovaj broj omogućava odličnu interakciju između svakog pojedinačnog učesnika i trenera, a uz to i mogućnost da trener svakom polazniku posveti dovoljno pažnje.
• U skladu sa trenutnom situacijom broj učesnika na treningu je ograničen na 8 do 10.


3. Imamo li pauzu za ručak?

• Naravno. Pauza za ručak je predviđena tokom svake obuke. Ručak, kao i osveženje tokom pauza (Lavazza kafa, čaj, sokovi; keksići) su obezbeđeni i ulaze u cenu obuke.


4. Šta sve tačno dobijamo u kompletu sa obukom, kada je trening u Skills-u?

• Internet stranicu nedelju dana pred trening sa svim informacijama za učesnike
• Udoban i najsavremenije tehnološki opremljen trening centar www.experiencecenter.rs
• Kafe pauze i lagani ručak
• Skripta
• Skills Sertifikat
• Tablet na korišćenje - za dodatnu interakciju tokom treninga (ukoliko je potrebno)
• Besplatan savet od trenera nakon obuke u periodu od naredne 3 godine, tzv. "Skills garancija".
• Mogućnost za dalje unapređenje polaznika obuke kroz individualni rad sa nekim od Skills koučeva

Štampa